Priser

Priserne afhænger rigtig meget af den enkelte opgave, men som udgangspunkt starter en firmaprofilering typisk i 4-5.000 kr. plus moms for en halv dags fotografering. For dette beløb kan man forvente 20-30 færdige billeder hvis der ikke er behov for decideret retouchering af billederne. Bemærk at det også er muligt at kombinere firmaprofilering med portrætfotografering og reklamefoto i en af vores pakkeløsninger.

Levering

De færdige billeder leveres via DropBox eller på USB-stick efter eget ønske. Filer til brug for både tryk, websider og sociale medier leveres som standard. Vi leverer så vidt muligt billeder med firmanavn og lokation i filnavnet, så det er let at håndtere billederne efterfølgende i markedsføringen, og vi sender gerne en kopi direkte til web- eller reklamebureauet.

Firmaprofilering

Som virksomhed er der en markant værdi i den troværdighed man får ud af billederne fra en firmaprofilering. Egne billeder vil altid give en større troværdighed end f.eks. stock fotos eller andre former for generiske billeder.

Samtidig giver det mulighed for at levere egne billeder til pressebrug, og dermed have mere kontrol over virksomhedens offentlige ansigt udadtil.

Vi har mulighed for at medbringe et større arsenal af lys og andet udstyr, og kan oplyse relativt store lokaler med flash, men normalt er det ikke noget problem at benytte naturligt lys så vidt det er muligt.

I tvivl om, hvordan man gør? -  så har vi samlet en række blogindlæg om, hvordan man får mest muligt ud af fotograferingen og sørger for at virksomheden præsenteres optimalt.

Projekter

Jysk Truckservice


Nord Gourmet


Tresu Group


Dansk Auto Logik